Tomas Ahlqvist ny VD för OpenMetering

Den 3:e Augusti 2020 tillträdde Tomas Ahlqvist som ny VD för Open Metering AB. Tomas har lång erfarenhet inom försäljning och IT-branschen och kommer närmast från Nova Software AB där han arbetade som storkundsansvarig. Tomas Ahlqvist kommer i nära samarbete med Fredrik Beckman att fortsätta Open Meterings utveckling enligt utstakad bana gällande individuell mätning, fortsatt med vårt öppna gränssnitt, vår intuitiva och lättförståeliga applikation som inte skapar inlåsningseffekter för dig som kund. Fredrik Beckman övergår till rollen som COO och marknadsansvarig

Tomas Ahlqvist säger själv: "Ett spännande företag och bransch med branschorganisationer som ständigt utvecklas mot framtida visioner och vi är en del av den framtiden. Open Metering AB har mycket att tillföra gällande individuell mätning med sin avancerade mjukvara på ett enkelt sätt"