Få ut mer av Er mätdata

Redan kund?

Det börjar här

Är Ni intresserade av att börja med individuell mätning eller mätning av miljöfaktorer i Era fastigheter? En bra sätt att sätta igång är att använda vårt frågeformulär här:

99 kr/år
per lägenhet, hus eller affärslokal
där det mäts upp till fem nyttigheter
med upp till ett mätvärde per timme vardera

Vi kan hjälpa Er med mätning av

 • Kall- och varmvatten för hushåll eller vattenverk
 • Elektricitet för hushåll eller industri
 • Laddstolpar för el-bilar eller uttag för motorvärmare
 • Värme eller radiatorer
 • Temperaturer och relativ luftfuktighet
 • Batteristatus för brandvarnare
 • Mätning av närvaro (passage och fysisk närvaro)
 • Vattenmätning (V/A, flöden, tryck, nivåer, vattenkvalitet, prissättning, faktureringsunderlag med mera.)
 • Luftkvalitetsmätning (mögel, pollen, avgaspartiklar, aerosoler med mera)
 • Mätning av vikt
 • Positionsmätning
 • Läckagemätning
 • Mätning av ljudnivåer (buller)
för att få
 • Underlag för debitering
 • Kontroll av förbrukning i fastighet
 • 3D visualisering av klimat i fastighet
 • Varningar och larm vid avvikande beteende
och mer därtill.

Nyheter

2019 > 10

OpenMetering är en mjukvaruplattform som används för att samla in, aggregera, analysera och visualisera mätdata av alla tänkbara typer. Vatten, värme, el, temperatur, närvaro, läckage, positionering, buller eller varför inte luftkvaliteten på en skola eller i ett badhus. OpenMetering är en öppen plattform som hanterar all Din data. Som ett led i att täcka in alla delar i kommunikationskedjan, och erbjuda helhetslösningar till våra kunder, har OpenMetering nu valt att ingå samarbete med Netmore Group AB. Netmore Group - tillsammans med övriga samarbetspartners - kompletterar OpenMeterings erbjudande med lösningar för hårdvara, kommunikation och operatörsskap inom bland annat mobila nätverk, WiFi och inte minst LoRaWAN.

"- Det är en spännande infrastruktur som nu byggs för dagens och framtidens Internet of Things.", säger OpenMeterings VD, Fredrik Beckman och fortsätter "Tillsammans med Netmore Group blir nu OpenMetering en one stop shop för i princip allt som skall mätas, analyseras, visualiseras och konkretiseras. Tillsammans möjliggör vi lösningar kring bland annat LoRaWAN  som skapar maximal kostnadseffektivitet för våra kunder, för all typ av mätning".

Länk till Netmore Market: https://portal.blink.services/net/market

Länk till Netmore Groups hemsida: http://netmoregroup.com

Läs hela inlägget »