Få ut mer av Er mätdata

Redan kund?

Det börjar här

Är Ni intresserade av att börja med individuell mätning eller mätning av miljöfaktorer i Era fastigheter? En bra sätt att sätta igång är att använda vårt frågeformulär här:

99 kr/år exkl.moms
per lägenhet, hus eller affärslokal
där det mäts upp till fem nyttigheter
med upp till ett mätvärde per timme vardera

Vi kan hjälpa Er med mätning av

 • Kall- och varmvatten för hushåll eller vattenverk
 • Elektricitet för hushåll eller industri
 • Laddstolpar för el-bilar eller uttag för motorvärmare
 • Värme eller radiatorer
 • Temperaturer och relativ luftfuktighet
 • Batteristatus för brandvarnare
 • Mätning av närvaro (passage och fysisk närvaro)
 • Vattenmätning (V/A, flöden, tryck, nivåer, vattenkvalitet, prissättning, faktureringsunderlag med mera.)
 • Luftkvalitetsmätning (mögel, pollen, avgaspartiklar, aerosoler med mera)
 • Mätning av vikt
 • Positionsmätning
 • Läckagemätning
 • Mätning av ljudnivåer (buller)
för att få
 • Underlag för debitering
 • Kontroll av förbrukning i fastighet
 • 3D visualisering av klimat i fastighet
 • Varningar och larm vid avvikande beteende
och mer därtill.

Nyheter

Den 3:e Augusti 2020 tillträdde Tomas Ahlqvist som ny VD för Open Metering AB. Tomas har lång erfarenhet inom försäljning och IT-branschen och kommer närmast från Nova Software AB där han arbetade som storkundsansvarig. Tomas Ahlqvist kommer i nära samarbete med Fredrik Beckman att fortsätta Open Meterings utveckling enligt utstakad bana gällande individuell mätning, fortsatt med vårt öppna gränssnitt, vår intuitiva och lättförståeliga applikation som inte skapar inlåsningseffekter för dig som kund. Fredrik Beckman övergår till rollen som COO och marknadsansvarig

Tomas Ahlqvist säger själv: "Ett spännande företag och bransch med branschorganisationer som ständigt utvecklas mot framtida visioner och vi är en del av den framtiden. Open Metering AB har mycket att tillföra gällande individuell mätning med sin avancerade mjukvara på ett enkelt sätt"

Läs hela inlägget »
2019-10-25
OpenMetering ingår samarbete med Netmore Group
2019-04-11
Fredrik Beckman ny VD