Vilken typ av fastighet?
Välj ett utav alternativen nedan.
Bostadsrätter eller
samfälligheter
Hyresfastigheter
Hotel, affärslokaler
eller annat
Vad skall mätas?
Bocka för nyttigheter och/eller miljöfaktorer nedan.
Nyttigheter:
Miljö:
Annat:
Mäts det redan?
Nej, vi börjar från början Ja, vi har redan mätning
I den mån det går, vänligen beskriv kort vad som finns på plats:
I vilket syfte?
Det finns många anledningar till att börja med mätning, vänligen ange de som främst beskriver vad era ändmål:
Eventuellt andra anledningar:
Något annat?
Finns det något annat som det är bra för oss att veta innan vi kontaktar er?
Kontaktuppgifter
Vänligen ange de sätt som det passar att vi kontakter er på.
Namn
Organisation
e-post
Telefonnummer
Genom att klicka på knappen nedan godkänner ni att OpenMetering kontaktar er genom ovan angivna uppgifter.
Vi kommer INTE att lämna ut uppgifterna till tredje part.
Nu sätter vi fart!
Tackar hjärtligast! Vi återkommer å det snaraste.